Friday, September 4, 2009

Gazel

Gönül nûr-i cemâlinden habibim bir ziyâ ister
Gözüm hâk-i rehinden ey tabibim tutiya ister

..Gönül cemalinin nurundan sevgilim bir ışık ister,

..gözüm ayaklarının tozundan ey derdimin dermanı bir sürme çekmek ister…


Safâ-yı sineme zulmet veren jeng-i günâhımdır

Aman ey kân-i ihsan zulmet-i kalbim cilâ ister

..Göğsümün ferahlığını karanlığa gömen günahlarımın ağırlığıdır,

..El-aman ey ihsan kapısı ihsanı bol bol veren, kalbimin pası ve karası bir cila ister…


Yetiş imdâda ey şâh-i risâlet rûz-i mahşerde

Ki derd-i bi-devâ-yı masiyet senden şifâ ister

..Yetiş imdadına eş risalet nurunun padişahı mahşer gününde,

..Öyle ki devası olmayan isyan derdim senden bir şifa ister...


Ne âb-ı dideden rahât, ne âh-ı sineden imdâd

Benim bağrı günâhım lutf-i şâh-ı enbiyâ ister

..Ne gözyaşlarımdan rahat var, nede sinemden bir imdad ümidine kopan ah'larda hayır var.

..Benim gönüha boyanmış bağrım nebilerin şahının lutfunu ister...


Sarıldım dâmen-i ihsânına ey şâfi-yi ümmet

Dahilek Ya Muhammed, hasta cânım bir devâ ister
..İhsan eteğine yapıştım ey ümmetine şifa olan,

..Sana sığınırım Ey Hak'kın tertemiz risalet ziyası, hasta olan canım senden bir deva ister...

Gül-i ruhsârına meftun olanlar şüphesiz
Sensiz ne mülk-i mâl ü cân ister nede zevk-ü safâ ister
..Yanaklarındaki kırmızı güllere vurulanlar şüphesizdir ki,
..Sen olmadan alsa ne dünya malı ister ne canlarına bir zevk ve neş'e ferahlık ister...

N'ola bir kerre şâd olsun cemâli bâ-kemâlinle
Ki kemter bendeniz Es'ad sana olmak fedâ ister
..Ne olacak ki bir kerecik mutlu olsun kemal bulmuş güzelliğinle,
..Aciz, fakir köleniz Es'ad ki size canını sunmak ister...

Es'ad Erbili
Türkçe metni alıntıdır.

No comments: