Tuesday, February 2, 2016


rabbimiz,
kalplerin anahtarı da senin,
kalplerin kapısı da senin
kalplerin sarayları da senin
kalpler hep senin
öyle bir namaz eyle ki
sadece ve sadece sana,
senin için secde eylesin.

ve kalplerden geçeni
yalnız sen bilensin
gafletteyse bu kalpler
rahmetinle ıslah eyleyesin
kalpler hep senin
kalpleri sana yakın olanlara
bu kalpleri yakın eyleyesin.

kalbimizden tut.

amin...

irfan.

Tuesday, January 26, 2016

küçücük bir kelime dağarcığı
ne sevgileri süsleyebildi
ne hüzünleri aktarabildi
işte burada
tam ortada
burada işte
ortada işte
nasıl anlatmalıydı ki görüneni
nasıl hissettirmeliydi ki görünmeyeni
hangi kelimede saklı
hangi harfte birbirini bulmalı
tamamlamalı
anlatmalı
susarak!

küçücük bir kelime dağarcığı
içi dolu bir sükut

rabbimiz!
bize dünyada iyilik ve güzellik ver,
ahirette de iyilik ve güzellik ver.
bizi cehennem azabından koru.
hayrı ve şerri sadece sen bilensin.
gaybi bilen sensin.
senin en güzelini bilensin.
bizleri senin sevdiğin
ve razı olduğun şeylere muvaffak kıl.
bizleri müsterih eyle...

irfan.

Wednesday, January 20, 2016
eli boş gidilmez gidilen yere
boş gelmedim ya Râb ben suç getirdim
dağlar çekemezken bunca vebali
iki kat sırtımla pek güç getirdim.

Tâhir'ül Mevlevî

Tuesday, January 12, 2016


pervane

https://www.youtube.com/watch?v=7zERdxxxrvA

bilmedim kim oldu bu hâle sebep 
ağladım ümîdim hebâ oldu hep 
bendeki sûz-i dil var mıdır acep 
tutuşup can veren pervânelerde?Sunday, January 3, 2016


Söküklerini dik sözlerinin,
dilini kalbine yanaştır;
Dilinle söylediğini kalbinle de söyle.
Dikiş tutmuyorsa şayet,
söylenmeyi bırak;
sus,
Kalbinden geçmeyeni
diline değdirme.