Tuesday, July 11, 2017sevmektir hayat,
sevebilmektir dünü, bugünü, yarını.
herkese ve herşeye sabredip
hayatın tüm ihtiraslarına, tüm hırslarına
gözardı olabilmektir.
küçücük doğruları
göğüs kafesinin üstüne sıkıştırıp
kollarının yettiğince sarılabilmektir.
bütün yalanları yaşayıp
herbirini ayan bir şekilde görüp
hepsine kör olabilmektir.
görmektir hakikati
ve bilebilmektir hakikatteki sırrı.
sırrı bilip sadık olabilmektir sırrın sırrına.
taşıması zor olsada
hayıflanmamaktır bu ağırlığa.
gidilebilecek tüm yollara
birlikte gidebilmektir.
uzak yada yakın demeden
hesap kitap yapmamaktır.
güzelmiş çirkinmiş demeden
birlikte herşeyi güzel kılmaktır.

sözler uzar.
sözler biter.
dilden çıkan her söz
kulağa ulaşmaz
lakin
kalpten çıkan ne varsa
elbet kalbe sirayet eder,
şayet kalbi var.

bizim gönül kalelerimiz sen ile taçlı.
insanız, hata yaparız. yanarız, yakılırız.
gönül kalemizi kıymet bilmeyenlere açarız.
sen bizi doğru yola ilet.
sen bizi doğru yola ilettiklerinle ilet.
vesile kıl ve bizi güzel kullarınla birlikte eylet.

şimdilik bu kadar.

irfan.

No comments: