Tuesday, February 21, 2017

gerçek hadis imiş bu ki hûbun vefâsı yok 
kim sevdi hûbu kim dedi hûbun cefâsı yok 

aşkın belâsı yok deyü ben aşka düşme var 
kim âşık oldu kim dedi aşkın belâsı yok 

onun ki hacc-ı ekberi ey cân sen olmadın 
beyt-ül-harâma varmamış anın safâsı yok 

şeytan tek ol ki sûretine kılmadı sücûd 
bir ince derde düştü ki hergiz devâsı yok 

şol can ki senden özge taleb etmedi murâd 
hecrinde yakasın onu her dem revâsı yok 

yârab ne sem’ imiş bu mehin yüzü kim anın 
yüzü katında şems-i duhânın ziyâsı yok 

bîmâr-ı aşka can verir ey can lebin velî 
münkir sanır kim ol şefeteynin şifâsı yok 

gel gel beri ki savm ü salâtın kazâsı var 
sensiz geçen zamân-ı hayâtın kazâsı yok 

aynın hatasız ey büt-i çîn döktü kanımı 
türk-î hatâdır aslına varır hatâsı yok 

fânî cihâna bakma geçer ömrü sevme kim 
ömrün zevâli var u cihânın bekâsı yok 

yârin gelir hemîşe cefâsı nesîmi’ye 
sen sanma kim nesîmî’ye yârin atâsı yok 

nesimi


No comments: