Monday, November 7, 2016

Noldu bu gönlüm noldu bu gönlüm 
Derd-ü gamla doldu bu gönlüm 
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm 
Yanmada derman buldu bu gönlüm 

Yan ey gönül yan yan ey gönül yan 
Yanmadan oldu derdine derman 
Pervane gibi pervane gibi 
Şem'ine aşkın yandı bu gönlüm 

Gerçi ki yandı gerçeğe yandı 
Rengine aşkın cümle boyandı 
Kendi de buldu kendi de buldu 
Matlabını hoş buldu bu gönlüm 

Sevad-ı a'zam sevad-ı a'zam 
Belki oluptur arş-ı muazzam, 
Matlab-ı canan matlab-ı canan 
Olsa acep mi şimdi bu gönlüm 

El fakru fahri el fakru fahri 
Demedi mi ol alemler fahri 
Fahrini fakrin fahrini fakrin 
Mahv-u fenada buldu bu gönlüm 

Bayram'ı imdi Bayram'ı imdi 
Bayram edersin yar ile şimdi 
Hamd-ü senalar hamd-ü senalar 
Yar ile bayram kıldı bu gönlüm 

No comments: