Saturday, October 1, 2016


Sensin kerîm, sensin rahîm, 
Allah sana sundum elim. 
Senden artık yoktur emim, 
Allah sana sundum elim.

Gözlerim göğe süzüldü,
Canım göğüsten üzüldü.
Dilim tetiği bozuldu,
Allah sana sundum elim.

Çün cenazeden şeştiler,
Üstüme toprak eştiler. 
Hep koyup anı kaçtılar,
Allah sana sundum elim.

Görün acep oldu zaman,
Gönülden eyleriz figan.
Ölür çün anadan doğan,
Allah sana sundum elim.

Yunus, uzatma bu sözü,
Allah’ına tut hep yüzü.
Didardan ayırma bizi,
Allah sana sundum elim.

Yunus Emre

No comments: