Thursday, September 29, 2016


El Hubbu min şiyemi'l-kirâm
Sevgi değerli insanların şiarıdır

No comments: