Tuesday, August 9, 2016miskinlik ile gelsin kimde erlik var ise
merdivenlerden iterler yüksekten bakar ise
gönül yüksekte gezer daima yoldan azar
dış yüzüne o sızar İçinde ne var ise

aksakallı pir koca hiç bilmez ki hâl nice
emek yemesin hacca bir gönül yıkar ise
sağır işitmez sözü gece sanır gündüzü
kördür münkirin gözü âlem münevver ise

gönül çalab'ın tahtı çalap gönüle baktı
iki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise
sen sana ne sanırsan ayruğa da anı san
dört kitabın mânâsı budur eğer var ise

bildin gelenler geçmiş konanlar geri göçmüş
aşk şarabından içmiş kim mânâ duyar ise
yunus yoldan ırasın yüksek yerde durmasın
sinle sırat görmesin sevdiği didar ise

yunus emre

No comments: