Sunday, July 3, 2016

Sakiya camında nedir bu esrar 
Kıldı bir katresi mestane beni 
Şarab-ı lalinde ne keyfiyet var  
Söyletir efsane efsane beni. 

Refet nikabını ey vech-i enver 
Zulmette gönlümüz olsun münevver 
Şarab-ı lalinin lezzeti dilber 
Gezdirir meyhane meyhane beni. 

Aşıkın çok bela gelir başına 
Tahammül gerektir adu taşına 
Şem -i ruhsarına aşk ateşine 
Yanmada seyretsin pervane beni. 

Bakmazlar Dertli'ye algındır deyu 
Hakikat bahrine dalgındır deyu 
Bir saçı Leyla 'ya mecnundur deyu 
Yazdılar deftere divane beni.

dertli

No comments: