Wednesday, July 20, 2016


rabbimiz,
kalplerin anahtarı da senin,
kalplerin kapısı da senin
kalplerin sarayları da senin
kalpler hep senin
öyle bir namaz eyle ki
sadece ve sadece sana,
senin için secde eylesin.

ve kalplerden geçeni
yalnız sen bilensin
gafletteyse bu kalpler
rahmetinle ıslah eyleyesin
kalpler hep senin
kalpleri sana yakın olanlara
bu kalpleri yakın eyleyesin.

kalbimizden tut.

amin...

irfan.

No comments: