Friday, July 8, 2016


merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek. 
giryemi kıldı füzûn, eşkimi hûn etti felek. 
şirler pençe-i kahrımda olurken lerzân. 
beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek...


aah felek ah...
senden hiç şüphemiz yok,
lakin bu yollar böyleyse,
ya sustur ha bu uşağı,
ya güldür...

No comments: