Tuesday, July 5, 2016

Bir gün olur perdeyi yâr kaldırır
seyr-i cemal ile seni güldürür

birgün olur nazlı nezaket yapar
birgün olur cam-ı meyi doldurur
birgün olur kahr u sitem cevr eder
birgün olur yâr hareme aldırır
birgün olur katline ferman eder
birgün olur la’li ile kandırır
birgün olur darb ile uryan eder
birgün olur buseden usandırır
birgün olur kuyine koymaz seni
birgün olur naz ile uyandırır
birgün olur dare çeker bend eder
birgün olur lütfuna dayandırır
birgün olur serzeniş eyler sana
birgün olur buyine boyandırır
birgün olur cahe atar lutfi’yi
sonra mısır şahlığına aldırır

alvarlı efe

No comments: